NAVA

la nava avem si

Politica de confidentialitate

SC Roots & Fruits SRL. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către SC Roots & Fruits SRL. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse noutăți și oferte speciale, promoții și evenimente organizate, doar cu acordul prealabil al utilizatorului.


Prin crearea unui cont pe website-ul https://www.navafood.ro, orice client este de acord, în mod automat, cu introducerea informațiilor sale în baza de date pentru promoții, oferte și noutăți.

Utilizatorii pot solicita în mod gratuit ștergerea datelor de contact din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii din baza de date, se va trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa contact@navafood.ro.


Prelucrarea datelor cu caracter personal

În concordanţă cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (modificată și completată prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 și prin Decizia ANSPDCP nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ),

SC Roots & Fruits SRL. are obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate, a informării prin intermediul campaniilor de newsletter referitor la noutățile SC Roots & Fruits SRL. (oferte comerciale, situația contului de utilizator sau evenimente organizate).

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare,

SC Roots & Fruits SRL. are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică, numai pentru scopurile specificate mai jos:

PRINCIPII DE PRELUCRARE:

1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime, iar acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.

2. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.

3. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile dumneavoastră. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.

4. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.

5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal și, de asemenea, în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

6. SC Roots & Fruits SRL. nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa de e-mail pe website-ul https://www.navafood.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

7. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

SC Roots & Fruits SRL. păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului https://www.navafood.ro, conform cerințelor Regulamentului European 2016/679.

Categoriile de date personale prelucrate de către SC Roots & Fruits SRL. sunt:

* Pentru persoane fizice: numele și prenumele, adresa de facturare, adresa de e-mail și numărul de telefon.

* Pentru persoane juridice: CUI (în vederea întocmirii facturi fiscale), adresa de facturare, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Refuzul dumneavoastră de a transmite aceste date determină anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai dumneavoastră.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de contact@navafood.ro.

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de către dumneavoastră, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

1. Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia SC Roots & Fruits SRL.: contact@navafood.ro

2. Dreptul de a solicita echipei SC Roots & Fruits SRL. să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

3. Dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare SC Roots & Fruits SRL.;

4. Dreptul de a solicita echipei SC Roots & Fruits SRL. să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

5. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;

6. Dreptul de restricționare a prelucrării – în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

7. Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

 Soluționarea litigiilor

Orice litigiu apărut între Clienți și SC Roots & Fruits SRL. va fi rezolvat pe cale amiabilă.

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau la telefon, puteți să vă adresați pentru o conciliere internă, în scris, prin poșta electronică, la adresa: Contact@navafood.ro. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din România.

Pentru orice sesizări sau observații pe probleme legate de încălcarea drepturilor de autor sau alte litigii, puteți face reclamație la adresa de email contact@navafood.ro.


Date de identificare

SC Roots & Fruits SRL
Sediul Social: str. Freziei nr. 8 Baia Sprie, Maramures

CUI: 43715980
Nr. Reg. Comerțului: J24/260/11.02.2021
IBAN: RO66BTRLRONCRT0587872401
deschis la: Banca Transilvania

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În concordanţă cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (modificată și completată prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 și prin Decizia ANSPDCP nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ),

SC Roots & Fruits SRL. are obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate, a informării prin intermediul campaniilor de newsletter referitor la noutățile NAVA (oferte comerciale, situația contului de utilizator sau evenimente organizate).

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare,

SC Roots & Fruits SRL.  are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică, numai pentru scopurile specificate mai jos:

 

PRINCIPII DE PRELUCRARE:

Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime, iar acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.

Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile dumneavoastră. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal și, de asemenea, în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

SC Roots & Fruits SRL.  nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa de e-mail pe website-ul https://www.navafood.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

SC Roots & Fruits SRL.  păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului https://www.navafood.ro, conform cerințelor Regulamentului European 2016/679.

Categoriile de date personale prelucrate de către SC Roots & Fruits SRL.  sunt:

Pentru persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Pentru persoane juridice: CUI (în vederea întocmirii facturi fiscale);

Refuzul dumneavoastră de a transmite aceste date determină anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai dumneavoastră.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail Contact@navafood.ro.

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de către dumneavoastră, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia SC Roots & Fruits SRL. ;

Dreptul de a solicita echipei SC Roots & Fruits SRL.  să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

Dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare SC Roots & Fruits SRL. ;

Dreptul de a solicita echipei SC Roots & Fruits SRL.  să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;

Dreptul de restricționare a prelucrării – în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

 

Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

 1. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

   

Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile și aplicațiile operate de SC Roots & Fruits SRL, cu sediul social în Maramureș, Baia Sprie, str. Freziei (denumită în continuare NAVA).

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • de funcționare a site-ului
 • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului,
 • pentru publicitate.


Această politică se completează cu politica NAVA cu privire la protecția datelor personale în general și cu Termenii și Condițiile site-ului, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilitatea  NAVA pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către NAVA, drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc.

Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru NAVA. Dorința noastră este să fim cât mai clari și transparenți cu privire la abordarea NAVA în aceasta privinta. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la contact@navafood.ro
 
2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server NAVA sau către un server al unei terțe părți.


3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă, în principal, recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile NAVA pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-le îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.


4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

 
5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
 

 • cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
 • cookie-uri de analiză
 • cookie-uri pentru publicitate


Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

 

6. Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ce sunt tehnologiile similare?

Există alte tehnologii care pot fi utilizate în aceleași scopuri precum cookie-urile.

NAVA utilizează ca tehnologie similară Local Storage.


7. Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site-ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:

 • cumpărați online;
 • vă autentificați în contul dumneavoastră.


Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.


8. Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.


9. De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

Oferte adaptate intereselor utilizatorilor

Reținerea parolelor

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.

Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor.

10. Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.

Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.


11. Linkuri și informații suplimentare utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele surse:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro